Scénický tanec

Scénický tanec koncipujeme jako pravidelný kroužek (v tanečních školách, ve školních družinách, volnočasových centrech), kde se děti kontinuálně učí tvořivě využívat pohybové a výrazové možnosti svého těla. Při výuce scénického tance se snažíme zprostředkovat dětem hluboký prožitek z tance a společně s nimi směřujeme ke vzniku taneční choreografie, určené pro jevištní vystoupení. Z toho důvodu je potřebná pravidelnost a dlouhodobost, aby si děti osvojily základy taneční techniky (taneční průprava je důležitou součástí výuky, ale není cílem sama o sobě) a dokázaly je použít k samostatnému pohybovému vyjádření.  

Naším hlavním pedagogickým nástrojem je ve scénickém hra, příběhová motivace a učení principům pohybu. Děti si hrají a zároveň se učí - s plně nasměrovanou a zaměřenou pozorností

Náplní hodin scénického tance je:

  • pohybová průprava - cvičení ke zdravému držení těla, posílení svalových skupin, pružnosti páteře, ohebnosti, koordinaci pohybů, polohy těla (lehy, sedy, kleky, chůze), vnímání těla

  • hudebně-rytmická průprava - cítění rytmu a melodie, jejich změn, provádění pohybu do hudby podle tempa, rytmu, hlasitosti, změny pohybu podle hudebních frází

  • taneční průprava - taneční chůze, běh, kroky, poskoky, skoky, taneční prvky - překuly, převaly, otočky, pohyby paží, hlavy, hrudníku, pánve, nohou, používání těžiště těla, orientace v prostoru, směry pohybu, dynamika pohybu, kvality pohybu

  • taneční tvorba - tvořivé taneční hry, taneční improvizace, jednoduché skupinové kompozice, vlastní tvorba dětí na zadání