Naslouchat tělu

tanečně pohybová terapie - somatika - prožitkový tanec