Co nabízím

Individuální terapie

Tanečně pohybová terapie je somatický přístup v psychoterapii. Stojí na myšlence propojenosti těla, mysli a emocí a do terapeutického procesu kromě racionálního uchopení a zpracování zapojuje práci s tělem a pohybem.

Tanečně pohybová terapie neučí žádné předem dané kroky a choreografie, ale využívá všímavost k tělu a přirozený pohyb. Pomáhá vynést na povrch emoce, myšlenky a zážitky, vyjádřit je, porozumět jim a integrovat je do života.

Tanečně pohybová terapie dává tělu prostor se autenticky projevit - gestem, pozicí těla, pohybem, dechem, rytmem, hlasem, cítěním váhy, uvolněním, tlakem, napětím atd. Umožňuje experimentování s novými způsoby pohybu. Prožitá změna na tělesné úrovni přináší novou zkušenost bytí ve světě.