Pro koho je tanečně pohybová terapie

TPT je vhodná pro dospělé i pro děti. Může Vám pomoci zejména s těmito tématy:

 • nerovnováha a dysbalance v těle, jeho držení a koordinaci
 • zvýšené napětí v těle nebo jeho ochablost
 • neuzemnění, nedostatečný kontakt s tělem 
 • emoční nerovnováha, hyperaktivita
 • zahlcení a mentální přetížení
 • uzavřenost, zábrany v sebevyjádření, obava být viděn/a a slyšen/a
 • snížená schopnost stanovit si své hranice
 • posttraumatické stresové poruchy
 • duševní potíže - pocity smutku, nespokojenosti, obavy, úzkosti, deprese
 • únava, psychosomatická onemocnění, chronické bolesti apod.
 • onemocnění týkající se těla a zacházení s ním (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování), poúrazové stavy, amputace, vrozená tělesná postižení
 • narušený sebeobraz, nízké sebevědomí, nepřijetí těla
 • omezená možnost verbálního vyjadřování (osoby s mentálním postižením, osoby na autistickém spektru, senioři s Alzheimerovou chorobou, apod.)