Tancehraní pro MŠ a ZŠ

prožitkově výukový program

Nabízíme 45ti minutový prožitkově výukový program pro děti v mateřských školách a děti z 1.-2. třídy základních škol.  

Program zahrnuje: 

 • přivítání , seznámení
 • rozehřátí celého těla, cvičení na uvědomění těla, jeho středu, hranic a jednotlivých částí
 • cvičení na správné držení těla, zapojování středu těla při pohybu 
 • změny poloh a pohybů těla - v lehu, sedu, stoji
 • pohyb v prostoru - chůze, běh, plazení, lezení, taneční kroky a skoky
 • říkanky a písničky doprovázené pohybem, kruhové taneční hry
 • taneční hra s příběhem - volná improvizace dětí na určité zadání (míra složitosti je přizpůsobena věku dětí)
 • rozvoj cítění rytmu, propojení pohybu s rytmem a hudbou
 • výrazové složky pohybu - tempo, dynamika a kvality pohybu
 • pohyb s pomůckami (šátky, padák, peříčka, overbaly, tyčky, atd.)
 • spolupráce ve dvojicích a menších skupinkách
 • reflexe, rozloučení
 • u starších dětí může být součástí i taneční tvorba - vytvoření krátké taneční variace nebo lektorkou řízená taneční improvizace

Naším hlavním pedagogickým nástrojem je hra a příběhová motivace (vhodná a pro děti zajímavá motivace udělá i z naprosto obyčejného cvičení tu nejlepší zábavu). Zmiňované části programu se vzájemně prolínají a kombinují (v jedné hře se např. věnujeme současně změnám poloh těla střídavě s pohybem v prostoru), nejedná se tedy o chronologický výčet činností.

Program je možné realizovat ve vnitřním i venkovním prostoru.  Je vhodný také pro lesní mateřské školy a kluby, mateřská a rodinná centra a dětské skupiny. Maximální počet dětí je 20. 

Tancehraní podporuje učení  kompetencí pro život:

 • vnímání těla, uvědomění jeho středu a hranic, prostoru kolem těla (tzv. kinesféra)  - pomáhá vnímat vlastní identitu a svůj osobní prostoru, pomáhá učení se respektu k osobnímu prostoru druhých
 • správné držení těla v klidu i v pohybu (tzv. koordinovaný pohyb)
 • pohybové dovednosti - koordinace pohybů, rovnováha, koordinace ruky a oka (při pohybu s pomůckami)
 • kinestetické vnímání a citlivé používání doteku (při hrách ve dvojicích, kruhových hrách)
 • prostorová orientace (směry, pohyb do středu místnosti a na okraj)
 • soustředění, paměť, tvořivosti, představivost, fantazie
 • cítění rytmu, propojení pohybu se zvukem, slovem (básničky), zpěvem (písničky), rytmem (Orffovy nástroje, tleskání, dupání) a hudbou
 • uvolnění napětí a emocí
 • neverbální vyjádření svých pocitů a prožitků (pro některé uzavřené děti to může být jednodušší než slovní vyjádření)
 • sebeovládání (ovládání své dynamiky, změna/zastavení pohybu na signál) 
 • spolupráce a citlivost k druhým

Program je možné tematicky zaměřit podle Vašich potřeb a podle Vašeho školního vzdělávacího programu (cílem tak může být např. podpořit dílčí kompetence dětí, např. spolupráci a citlivost dětí a nebo prožitkovým způsobem dětem přiblížit probíraná témata - např. zvířata, lidské tělo, les, hudba, dopravní prostředky, roční období  apod.). Rádi Vám připravíme program " na míru" tak, jak potřebujete. 

Je ve Vašem kolektivu dítě s postižením? To není překážkou! Máme zkušenost s dětmi s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Budeme hledat a nabízet možnosti, jak se toto dítě může rovnocenně zapojit.   

Ceník: 

1000 Kč/45 min .................................................. Brno

1500 Kč/45 min .................................................. Jihomoravský kraj (v ceně je započtená cena za dopravu a čas dojezdu)

Při realizaci dvou a více programů pro jednu instituci v tomtéž dni poskytujeme slevu 20%.

Je cena jedinou překážkou pro uskutečnění programu ve Vaší MŠ/ZŠ? Ozvěte se nám, budeme s Vámi hledat řešení. 

Chcete, aby se program Tancehraní ve Vaší škole konal pravidelně? Rádi s Vámi budeme spolupracovat dlouhodobě.

Baví Vás tanec? Pusťte se do tanečního programu sami, rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti poskytneme Vám podporu. 


Zaujal Vás náš program? Napište nám, nebo nám rovnou zavolejte na číslo: 739 472 387  (Jitka Mozorová)