Tvořivý tanec a pohyb pro děti

Děti milují pohyb. Pohyb je pro ně také tím nejpřirozenějším způsobem učení a poznávání světa. Naší snahou je v dětech tuto lásku k pohybu podporovat a kultivovat jejich přirozený pohyb do jednoduché taneční formy (taneční hra a improvizace). Tvořivý tanec a pohyb je také jednou z cest, jak děti nadchnout k objevování možností jejich těla a jak je učit své tělo používat správným a citlivým způsobem.  Tanec je jedinečný v tom, že kromě rozvoje pohybových možností rozvíjí i další složky osobnosti -  rozumovou, citovou, duchovní a sociální.  

Ve všech programech pro děti usilujeme o to, aby: 

  • při pohybu zapojovaly rovnoměrně celé tělo, všechny jeho části, a aby pohyb vycházel ze středu těla 
  • se učily své tělo vnímat - v klidu i v pohybu - a rozvíjely tak svoji kinetickou citlivost
  • se učily správnému držení těla a správnému provedení pohybu s ohledem na přirozené možnosti těla
  • se učily poznávat a regulovat svou dynamiku - "divočejší děti" se učí zjemnit a zpomalit, "plaché a klidné děti" jsou podpořeny v tom, aby si mohly v bezpečném prostoru vyzkoušet větší dynamiku pohybu a sebevyjádření
  • rozvíjely svou tvořivost a fantazii ve hře a vedené improvizaci
  • se učily zodpovědnosti za celek, spolupráci a vnímavosti k ostatním
  • se mohly plně ponořit do prožitku, který jim zprostředkovává jejich pohybující se tělo a fantazie jejich duše
  • prostřednictvím výrazového pohybu mohly uvolnit nahromaděné napětí a emoce    

Vyberte si program pro děti 

Pro děti nabízíme řadu programů, jejichž podoba je uzpůsobena potřebám objednavatele (mateřská nebo základní škola, volnočasové organizace, skupiny a jednotlivci z široké veřejnosti) a věkové skupině dětí.  Od toho se pak také odvíjí konkrétní náplň programu, kterou můžeme připravit "na míru" Vašim potřebám. Charakter programu je ve všech případech prožitkový a zároveň výukový.  Na přání může obsahovat i část uměleckou (zaměřenou na tvorbu taneční improvizace, skladby nebo choreografie).